Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

 

Nawigacja

 

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KLAS SPORTOWYCH

O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA KOSZYKOWA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. „POLONII” W SŁUPSKU

 

            W celu dokonania oceny ogólnej sprawności fizycznej dzieci zakwalifikowanych do klas sportowych o profilu piłka nożna, oraz piłka koszykowa, nauczyciele wychowania fizycznego zdecydowali posłużyć się indywidualnymi sprawdzianami:

  • Indeksu Sprawności Fizycznej wg dr. Krzysztofa Zuchory (tj test szybkości, gibkości, skoczności, siły mm. brzucha, z wyłączeniem testu siły RR oraz wytrzymałości).
  • Wielostopniowy test wahadłowy 20m (tzw. Beep Test), oceniający sprawności układu krążeniowo-oddechowego, tj wydolność tlenowa (wytrzymałość).
  • Testy specjalistyczne w zależności od dyscypliny (piłka nożna, piłka koszykowa)
     

            Powyższe sprawdziany mają na celu umożliwienie nauczycielom wychowania fizycznego dokonanie oceny poziomu sprawności fizycznej dzieci. Wyniki posłużą w przygotowaniu programów nauczania dla obu klas sportowych.

Beep_Test_SP10.pdf

ISF_Zuchora_SP10.pdf