• Projekty unijne

    •  

     W roku szkolny 2017/2018 nasza szkoła uczestniczy w nowym „Programie dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce w szkole” oraz „Mleko w szkole”. W programie uczestniczą dzieci uczęszczające do klas I-V naszej placówki.

     W ramach tego programu otrzymują bezpłatnie owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne i biorą udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

     Projekt pn. "E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych  usług administracji elektronicznej
     oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku
     ".
     Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
     dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.


      

     Projekt "Praktyka bez wad - nowa jakość w kształceniu nauczycieli" jest współfinansowany przez Unię Europejską
     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 3.3.2.Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
     Realizowany od 01.10.2011 do 30.06.2015


     Już kolejny rok szkolny nasza szkoła uczestniczy w Programie „Owoce w szkole”, który skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane na terenie placówki. W programie bierze udział 313 uczniów klas młodszych, którzy bardzo chętnie spożywają dostarczane porcje warzyw, owoców lub soków. Uczestniczymy również w programie „Szklanka mleka”, z którego na co dzień korzystają uczniowie wszystkich klas naszej szkoły, mleko dostarczane jest w wygodnych kartonikach i stanowi uzupełnienie wartości odżywczych naszych podopiecznych.