Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

 

Nawigacja

Baza szkoły Dyrekcja Szkoły Osiągnięcia szkoły Świetlica Biblioteka Dzwonki Hymn Historia szkoły Patron szkoły Porozumienie SP10 i AP Plan lekcji

O szkole

Baza szkoły

Motto szkoły:

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich."

Jan Paweł II

 

 

DZIECIOM OFERUJEMY:

-  opiekę logopedyczną,
-  opiekę świetlicową,
-  terapię muzyczną,
-  zajęcia rewalidacyjne,
-  zajęcia wyrównawcze,
-  opiekę pedagoga i psychologa,
-  zajęcia na basenie,
-  zajęcia w bibliotece,
-  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w czytelni,

-  zajęcia komputerowe dla wszystkich uczniów,
-  naukę języka obcego dla wszystkich uczniów,
-  edukację ekologiczną na lekcjach,
-  realizację programów innowacyjnych,
-  rozwijanie regionalizmu na zajęciach pozalekcyjnych w klasach I - VI,
-  realizację programu unijnego „Mleko w szkole", „Owoce w szkole", „Edukacja przez szachy", "Kids Athletics"
-  półkolonie letnie i zimowe,
-  działalność pozalekcyjną:

  • samorząd szkolny klas I-III i klas IV-VI
  • chór/zespół wokalny
  • koła zainteresowań
  • zespoły wyrównawcze
  • zajęcia z uczniem słabym i zdolnych
  • treningi sportowe dla klas młodszych
  • zajęcia sportowe:

          piłka siatkowa
          lekka atletyka
          piłka nożna
          koszykówka
          tenis stołowy

  • szkolne koło PCK
  • szkolne koło LOP
  • Szkolne Koło Krajoznawcze - Turystyczne

 


ZAPLECZE DYDAKTYCZNO — WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE:

– sale lekcyjne
– 2 świetlice
– biblioteka z czytelnią
– 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
– gabinet logopedyczny

ZAPLECZE SOCJALNO — MEDYCZNE:

– stołówka
– gabinet medyczny
– szatnie

ZAPLECZE SPORTOWE:

– 2 hale sportowe
– 1 sala rytmiki
– 1 sala do gimnastyki korekcyjnej
– boisko trawiaste
– boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej
– sala "Radosna Szkoła"
– plac zabaw "Radosna Szkoła"