• Baza szkoły

    • Logo SP 10

     Motto szkoły:

     "W wychowaniu chodzi właśnie o to,
     ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
     umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich."

     Jan Paweł II

      

      

     DZIECIOM OFERUJEMY:

     -  opiekę logopedyczną,
     -  opiekę świetlicową,
     -  terapię muzyczną,
     -  zajęcia rewalidacyjne,
     -  zajęcia wyrównawcze,
     -  opiekę pedagoga i psychologa,
     -  zajęcia na basenie,
     -  zajęcia w bibliotece,
     -  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w czytelni,

     -  zajęcia komputerowe dla wszystkich uczniów,
     -  naukę języka obcego dla wszystkich uczniów,
     -  edukację ekologiczną na lekcjach,
     -  realizację programów innowacyjnych,
     -  rozwijanie regionalizmu na zajęciach pozalekcyjnych w klasach I - VI,
     -  realizację programu unijnego „Mleko w szkole", „Owoce w szkole", „Edukacja przez szachy", "Kids Athletics"
     -  półkolonie letnie i zimowe,
     -  działalność pozalekcyjną:

     • samorząd szkolny klas I-III i klas IV-VI
     • chór/zespół wokalny
     • koła zainteresowań
     • zespoły wyrównawcze
     • zajęcia z uczniem słabym i zdolnych
     • treningi sportowe dla klas młodszych
     • zajęcia sportowe:

               piłka siatkowa
               lekka atletyka
               piłka nożna
               koszykówka
               tenis stołowy

     • szkolne koło PCK
     • szkolne koło LOP
     • Szkolne Koło Krajoznawcze - Turystyczne

      


     ZAPLECZE DYDAKTYCZNO — WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE:

     – sale lekcyjne
     – 2 świetlice
     – biblioteka z czytelnią
     – 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
     – gabinet logopedyczny

     ZAPLECZE SOCJALNO — MEDYCZNE:

     – stołówka
     – gabinet medyczny
     – szatnie

     ZAPLECZE SPORTOWE:

     – 2 hale sportowe
     – 1 sala rytmiki
     – 1 sala do gimnastyki korekcyjnej
     – boisko trawiaste
     – boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej
     – sala "Radosna Szkoła"
     – plac zabaw "Radosna Szkoła"