• Rekrutacja do klas I

    • na rok szkolny 2024/2025

      

     Szanowni Rodzice!

     Zmieniony został harmonogram rekrutacji tj. załącznik Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

     Zgłaszanie kontynuacji odbędzie się pomiędzy 11 a 15 marca 2024 r., nabór rozpocznie się 18 marca 2024.

     Link do zarządzenia: https://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/38957.html

      

     Szanowni Rodzice!

     Zmieniony został harmonogram rekrutacji tj. załącznik: Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

     Zarządzenie Prezydenta Miasta znajduje sie na stronie Urzędu Miejskiego w Słupsku:

     https://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/38957.html

      

      

     Szanowni Rodzice!

     Nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie drogą elektroniczną w systemie rekrutacyjnym NABO.

     Rekrutacja trwa od 02.04.2024r.(godz.13.00) do 31.05.2024r.(godz.16.00)

     Zgłoszenia i wnioski składamy drogą elektroniczną, drukujemy i przekazujemy do szkoły.

     Wszystkie terminy zawarte są w Zarządzeniu Nr 36/E/2024 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

     Ważne: Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie obowiązuje obwód szkoły.

     Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem: (59) 845 50 75 lub 796 903 950

      

     Rekrutacja elektroniczna do klas pierwszych 2024/2025 - wskazówki:

     Rekrutacja_elektroniczna_wskazowki.pdf    (75 KB)

     Zarządzenie Prezydenta Miasta znajduje sie na stronie Urzędu Miejskiego w Słupsku:

     https://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/38724.html