•  

    Klasy I - III


    na rok szkolny 2023/2024

     

    Klasa I

    PRZEDMIOT

    TYTUŁ, AUTOR PODRĘCZNIKA, WYDAWNICTWO

    NUMER DOPUSZCZENIA

    Edukacja wczesnoszkolna

    „Nowi tropiciele 1”. Część 1, 2, 3.
    J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

    „Nowi tropiciele 1”. Część 4.
    A. Burdzińska, J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska

    „Nowi tropiciele 1”. Część 5.
    A. Banasiak, J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

    Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

    MEN: 815/1/2017

    Język angielski

    Bugs Team 1

    Autorzy książki ucznia:
    Carol Read, Ana Soberón

    Wyd. Macmillan Education

    MEN: 811/1/2017

    Religia

    „Pan Bóg jest naszym Ojcem". Część 1 i 2.

    Ks. dr Paweł Płaczek

    Wyd. Św. Wojciech

    AZ-11-01/18-PO-1/20

     

    Klasa II

    PRZEDMIOT

    TYTUŁ, AUTOR PODRĘCZNIKA, WYDAWNICTWO

    NUMER DOPUSZCZENIA

    Edukacja wczesnoszkolna

    „Nowi tropiciele 2”. Część 1, 2, 3.
    A. Kamińska, R. Kamiński, A. Danielewicz-Malinowska

    „Nowi tropiciele 2”. Część 4, 5.
    J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

    Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

    MEN: 815/2/2018

    Język angielski

    Bugs Team 2

    Autorzy książki ucznia:
    Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejewska

    Wyd. Macmillan Education

    MEN: 811/2/2018

    Religia

    „Chcemy poznać Jezusa". Część 1 i 2.

    Ks. dr Paweł Płaczek

    Wyd. Św. Wojciech

    AZ-12-01/18-PO-1/21

     

    Klasa III

    PRZEDMIOT

    TYTUŁ, AUTOR PODRĘCZNIKA, WYDAWNICTWO

    NUMER DOPUSZCZENIA

    Edukacja wczesnoszkolna

    Nowi tropiciele 3. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik Części 1-3.
    Agnieszka Banasiak, Agnieszka Burdzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Beata Nadarzyńska

    Nowi tropiciele 3. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik Części 4-5.
    Agnieszka Banasiak, Agnieszka Burdzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Beata Nadarzyńska

    Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

    MEN: 815/5/2019

    MEN: 815/6/2019

    Język angielski

    Bugs Team 3

    Autorzy:
    Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth

    Wyd. Macmillan Education

    MEN: 811/3/2018

    Religia

    „Pan Jezus nas karmi". Część 1 i 2.

    Ks. Paweł Płaczek

    Wyd. Św. Wojciech

    AZ-13-01/18-PO-1/22

     

    Szkolny zestaw podręczników dla klas I-III został  przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 15 czerwca 2023 r. i dopuszczony do użytku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku.