• Z radością informujemy, że nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 zakwalifikowała się do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 3.2.

     W ramach tego programu zakupiono kilkaset książek, laptop oraz wózek biblioteczny. W oparciu o nowy księgozbiór prowadzone są w szkole projekty edukacyjne i konkursy mające na celu promocję czytelnictwa wśród naszych uczniów. Uzupełniono księgozbiór o brakujące lektury oraz najnowszą literaturę dla dzieci i młodzieży.

      

     Nowe książkizakupione w ramach projektu:

      

     Zapraszamy uczniów, nauczycieli i rodziców do biblioteki szkolnej.