•  

    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnym nr 10 im. Polonii w Słupsku bierze udział w projekcie Laboratoria Przyszłości, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

    W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe warte 265000 złotych, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności: sprawności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

    Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy od roku szkolnego 2022/2023. Informacje na temat realizacji tego projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej szkoły.

    Informacja o programie w słupskich szkołach znajduje się na stronie TV Kanał6 http://info.kanal6.pl/2022/08/10/laboratoria-przyszlosci-w-szkolach/

    Więcej informacji na temat tego projektu znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/laboratoria/