Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

 

Nawigacja

Rada Rodziców Zebrania z Rodzicami Stypendia szkolne

Dla Rodziców

 

   List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców.pdf

 

 

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

na rok szkolny 2016/2017

  1. Przewodnicząca Rady Rodziców - Katarzyna Łyszyk (kl. IIIE)
  2. Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców (kl.1-3) - Katarzyna Dobkowska (kl. IA)
  3. Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców (kl.4-6) - Gabriela Misterkiewicz-Pietrzak (kl. VA)
  4. Sekretarz Rady Rodziców - Renata Sztabnik - (kl. VC)
  5. Członek Prezydium Rady Rodziców - Monika Labuda (kl. IID)
  6. Członek Prezydium Rady Rodziców - Anita Jakubowska (kl. IVA)
  7. Członek Prezydium Rady Rodziców - Adam Gołębiowski (kl. IVC)

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

na rok szkolny 2016/2017

  1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców - Piotr Czura (kl. IIA)
  2. Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców - Agnieszka Bieńkowska (kl. IVE)
  3. Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców - Iwona Horbacz  (kl. VIA)


Wyboru Prezydium i Komisji Rewizyjnej dokonano podczas zebrania Rady Rodziców 19 września 2016r.

 

Składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 30 zł.

Wpłat można dokonywać:

- u wychowawcy klasy,

- bezpośrednio na konto Rady Rodziców, z dopiskiem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

 

Konto Rady Rodziców

29 1020 4649 0000 7102 0084 6196

 

Kontakt:

sp10rr@wp.pl