Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

 

Nawigacja

Klasy IV - VIII Klasy I - III

Podręczniki na rok szkolny 2018/2019

Klasy IV - VIII

Uczniowie otrzymują darmowe podręczniki w szkole, kupują tylko podręcznik do religii.

 

Podręczniki do klasy IV:

PRZEDMIOT

TYTUŁ, AUTOR PODRĘCZNIKA,
WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

Język polski

„Nowe słowa na start! 4” - podręcznik do języka polskiego dla klasy IV

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz.

Wyd. Nowa Era

907/1/2017

Język angielski

Team Up Plus 1

Wyd. Oxford

682/1/2014/2015

Matematyka

Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część I i II.

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Wyd. Nowa Era

875/1/2017

Przyroda

„Tajemnice przyrody”- podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej.

M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

Wyd. Nowa Era

863/2017

Religia

„Zaproszeni przez Boga” - podręcznik

ks. Z. Marek. Wydawnictwo WAM Kraków

AZ-21-01/10-KR-2/12

Historia

„Wczoraj i dziś. Klasa IV. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej”.

B. Olszewska, W. Surdyk- Fertsch, G. Wojciechowski

Wyd. Nowa Era

877/1/2017

Muzyka

„Lekcja muzyki” - podręcznik do muzyki dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Wyd. Nowa Era

852/1/2017

Plastyka

„Do dzieła” podręcznik do plastyki dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak. Wyd. Nowa Era

903/1/2017

Informatyka

„Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV”

Grażyna Koba. Wyd. MiGra

806/1/2017

Technika

„Jak to działa - podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej”.

Lech Łabecki, Marta Łabecka. Wyd. Nowa Era

295/1/2017

 

Podręczniki do klasy V:

PRZEDMIOT

TYTUŁ, AUTOR PODRĘCZNIKA,
WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

Język polski

„Nowe słowa na start 5”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz.

Wyd. Nowa Era

w trakcie procedury

Język angielski

Team Up Plus 2

Wyd. Oxford

822/2/2017

Matematyka

„Matematyka z kluczem. Klasa 5". Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej. Część I i II.

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Wyd. Nowa Era

875/2/2018

Biologia

„Puls życia. Klasa 5”. Podręcznik do biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej.

M. Sęktas, J. Stawarz

Wyd. Nowa Era

844/1/2018

Religia

„Obdarowani przez Boga” - podręcznik

 

AZ-22-01/10-KR-5/13

Historia

„Wczoraj i dziś. Klasa 5". Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej”.

G. Wojciechowski. Wyd. Nowa Era

877/2/2018

Muzyka

„Lekcja muzyki 5”. Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej.

M. Gromek, G. Kilbach. Wyd. Nowa Era

852/2/2018

Plastyka

„Do dzieła! 5”. Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej.

J. Lukas, K. Onak. Wyd. Nowa Era

903/2/2018

Informatyka

„Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V”

G. Koba. Wyd. MiGra

w trakcie procedury

Technika

„Jak to działa?" Podręcznik do techniki dla klasy 5 szkoły podstawowej”.

L. Łabecki, M. Łabecka. Wyd. Nowa Era

295/2/2018

Geografia

„Planeta nowa". Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej”.

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz

Wyd. Nowa Era

906/1/2018

 

Podręczniki do klasy VI:

PRZEDMIOT

TYTUŁ, AUTOR PODRĘCZNIKA,
WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

Język polski

„Teraz polski”- podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy VI szkoły podstawowej.

A. Klimowicz. Wyd. Nowa Era

538/3/2014/2015

Język angielski

“Evolution Plus 3”. Wyd. MacMillan

675/3/2014

Matematyka

Matematyka z plusem. Klasa VI.

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

P. Zarzycki, M. Kampiński. Wyd. GWO

773/3/2016

Przyroda

„Tajemnice przyrody”- podręcznik do klasy VI.

H. Kowalczyk, F. Szlajfer, J. Stawarz. Wyd. Nowa Era

399/3/2014/2015

Religia

„Przemienieni przez Boga”. Ks. Z. Marek.

WAM Kraków

AZ-23-01/10-KR-1/14

Historia

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej.

Grzegorz Wojciechowski. Wyd. Nowa Era

443/3/2014/2015

Muzyka

„I gra muzyka”.

M. Gromek, G. Kilbach. Wyd. Nowa Era

569/2012/2015

Plastyka

„Do dzieła”. Podręcznik do plastyki dla klasy 6 szkoły podstawowej.

J.  Lukas, K. Onak. Wyd. Nowa Era

326/3/2011/2015

Zajęcia komputerowe

Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa VI.

G. Koba. Wyd. MiGra

740/3/2016

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

L. Łabecki, M. Łabecka. Wyd. Nowa Era

295/3/2010/2016

 

Podręczniki do klasy VII:

PRZEDMIOT

TYTUŁ, AUTOR PODRĘCZNIKA,
WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

Język polski

„Nowe słowa na start! 7” - podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej.

J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc,

A. Gorzałczyńska-Mróz. Wyd. Nowa Era

907/4/2017

Język niemiecki

„Meine Deutschtour7”. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Ewa Kościelniak-Walewska. Wyd. Nowa Era

838/1/2017

Język angielski

English Plus Options 7. Wyd. Oxford

835/1/2017

Matematyka

Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska,

K. Wej, W. Bobiński. Wyd. Nowa Era

875/4/2017

Biologia

Puls życia 7. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Małgorzata Jefimow. Wyd. Nowa Era

844/4/2017

Chemia

„Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Jan Kulawik, Teresa Kulawik. Wyd. Nowa Era

785/1/2017

Historia

„Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej”.

S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow.

Wyd. Nowa Era

877/4/2017

Muzyka

Lekcja muzyki - podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Wyd. Nowa Era

852/4/2017

Plastyka

„Do dzieła! 7" - podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak.

Wyd. Nowa Era

903/4/2017

Informatyka

„Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII”.

Grażyna Koba. Wyd. MiGra

806/4/2017

Geografia

„Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej”.

Roman Malarz, Mariusz Szubert. Wyd. Nowa Era

906/3/2017

Fizyka

„Spotkania z fizyką. Podręcznik z fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej”.

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik,

Maria Nowotny-Różańska. Wyd. Nowa Era

885/1/2017

Religia

„Szukam Was”. Ks. W Kubik

Wyd. WAM. Kraków. Nowa podstawa programowa (dawna kl. I gimnazjum)

AZ-31-01/10-KR-1/11

 

Podręczniki do klasy VIII:

PRZEDMIOT

TYTUŁ, AUTOR PODRĘCZNIKA,
WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

Język polski

„Nowe słowa na start! 8” - podręcznik do języka polskiego dla klasy 8 szkoły podstawowej.

J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc,

A. Gorzałczyńska-Mróz. Wyd. Nowa Era

w trakcie procedury

Język niemiecki

„Meine Deutschtour8”. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Ewa Kościelniak-Walewska. Wyd. Nowa Era

838/2/2018

Język angielski

Oxford Repetytorium Ósmoklasisty. Class Book + Workbook

w trakcie procedury

Matematyka

„Matematyka z kluczem. Klasa 8." Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej.

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska,

K. Wej, W. Bobiński. Wyd. Nowa Era

875/5/2018

Biologia

„Puls życia 8". Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas. Wyd. Nowa Era

844/3/2018

Chemia

„Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wyd. Nowa Era

785/2/2018

Historia

„Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej”.

R. Śniegocki, A. Zielińska. Wyd. Nowa Era

877/5/2018

Informatyka

„Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII”.

Grażyna Koba. Wyd. MiGra

806/5/2018

Geografia

„Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej”.

T. Rachwał, D. Szczypiński. Wyd. Nowa Era

906/4/2018

Fizyka

„Spotkania z fizyką. Podręcznik z fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej”.

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik,

Maria Nowotny-Różańska. Wyd. Nowa Era

885/2/2018

Edukacja
dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie”. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej.

J. Słoma. Wyd. Nowa Era

846/2017

Religia

„Jestem z Wami”. Ks. W Kubik

Wyd. WAM. Kraków

AZ-32-01/10-KR-3/12

Wiedza
o społeczeństwie

„Dziś i jutro". Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej.

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski. Wyd. Nowa Era

874/2017