Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

 

Nawigacja

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną


Rok szkolny 2014/2015 przebiegać będzie pod znakiem ścisłej współpracy naszej szkoły z Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. W maju tego roku zawarto partnerstwo w celu rozwoju i wsparcia czytelników z terenu miasta Słupska, będących uczniami Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii  w Słupsku poprzez wspólną realizację inicjatyw i projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

Biblioteka złożyła wniosek do ogłoszonego po raz pierwszy w tym roku Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych". Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, uzyskując jedną z najwyższych ocen.

Priorytet ten jest nowym elementem polityki bibliotecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który będzie realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Jego założeniem jest wypracowanie partnerstwa i modelu współpracy bibliotek publicznych i szkolnych w celu zwiększenia poziomu i zasięgu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz poprawy jakości obsługi czytelniczej tych grup.

Bibliotekarze szkolni przygotowali wykazy książek, a także zostały opracowane działania, które zostaną zrealizowane wspólnie z Filią nr 6 MBP przy ul. Romera 6. Są to:

  1. „Z Biblioteką przez Słupsk” - impreza czytelnicza, skierowana do dzieci trzecich klas szkół podstawowych. Ma charakter maratonu czytelniczego, w trakcie którego czytane są baśnie regionalne.
  2.  „Wierszami Tuwima jesień się zaczyna” - konkurs recytatorski dla dzieci klas pierwszych. Celem jest zaszczepienie w dzieciach zamiłowania do piękna poezji i  popularyzacja literatury pięknej.
  3. Konkurs literacki ”Spełniam jedno z moich marzeń – zostaję pisarzem” - po lekturze jednej z powieści dla dzieci,  ich zadaniem będzie  opisanie w formie pamiętnika największej przeżytej przygody.
  4. Spotkanie autorskie. Opcjonalnie po uzyskaniu dofinansowania  z zewnątrz - spotkanie dla rodziców z psychologiem na temat profilaktyki uzależnień, a przedstawieniem problemu w literaturze.


               

Wykaz książek znajduje się na stronie internetowej: katalog.mbp.slupsk.pl/Opac4/faces/Szukaj.jsp

w zakładce: Zestawienia - „Książki zakupione zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych -  SP nr 10”.

Książki wyekspononowane są na specjalnym regale w Filii nr 6, a pierwszeństwo w ich wypożyczaniu mają uczniowie naszej szkoły.

Zakup książek zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju  Czytelnictwa. Wkład własny do projektu zapewniło Miasto Słupsk.

Więcej informacji na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej: www.mbp.slupsk.pl